Palvelut

Rikosasiat

Lakimiehemme avustavat kaikissa rikosasioissa. Älä epäröi kääntyä puoleemme, olit sitten rikoksesta epäilty tai asianomistaja eli rikoksen uhri. Oikeudenkäyntiavustajaan turvautuminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi päästä juuri sinun kannaltasi parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Avustajaa on oikeus käyttää koko prosessin ajan, esitutkinnasta oikeudenkäyntiin ja käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen valittamiseen. Rikoksesta epäiltynä tai syytettynä sinulla voi olla oikeus laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa tarkoitettuun puolustajaan ja asianomistajana samassa laissa tarkoitettuun asianomistajan oikeudenkäyntiavustajaan. Tällöin avustajasi palkkio maksetaan valtion varoista riippumatta varallisuudestasi. Puolustajaksi ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajaksi voidaan määrätä vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Kaikki toimistomme juristit ovat luvansaaneita oikeudenkäyntiavustajia.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.

Työoikeus

Meidän puoleemme voit kääntyä työoikeudellisessa asiassasi, oli kyse sitten maksamattomista palkoista taikka ongelmia aiheuttavasta työntekijästä. Lisäksi avustamme työsopimusasioissa, työsuojelulainsäädännön soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä työntekoon liittyvissä lupa-asioissa.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Erimielisyyksien syntyessä on usein tarkoituksenmukaista hakea ongelmaan neuvotteluratkaisua. Hyvien neuvottelutaitojen lisäksi kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu edellyttää myös oikeudellista osaamista. Tässä kokeneet lakimiehemme ovat avuksi. Neuvotteluratkaisun löytyminen on nopeampaa ja edullisempaa kuin välimiesmenettely tai oikeudenkäynti. Toisaalta yhteisymmärrykseen pääseminen parhaimmillaan luo pohjaa osapuolten yhteistyön jatkamiselle erimielisyyden selvittyä.

Mikäli kuitenkin on niin, että sovittelun jatkamiselle ei ole edellytyksiä, valvovat lakimiehemme tarkasti etuasi ja oikeuttasi mahdollisessa oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.

Vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat

Voit luottaa lakimiestemme apuun kaikissa vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asioissa. Lakimiehemme pyrkivät haluamaasi lopputulokseen joutuisasti ja vähäisin kustannuksin. Koski asiasi sitten erimielisyyttä elinkeinonharjoittajan, vakuutusyhtiön, viranomaisen tai yksityishenkilön kanssa, hoidamme yhteydenpidon vastapuoleesi jämäkästi ja asiallisesti. Joskus pelkkä lakimiehen yhteydenotto vastapuoleen edistää asiaa merkittävästi. Mikäli asiaan ei löydy sopuratkaisua, ajamme asiaasi tarvittaessa oikeusteitse tuomioistuimessa.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.

Sopimus- ja yhtiöoikeus

Sopimukset sekä niiden laadinta ja tulkinta edellyttävät oikeudellista osaamista. Asianmukaiset ja tarkoitustasi varten räätälöidyt sopimukset takaavat mielenrauhan ja häiriöttömän yhteistyön sopimuskumppaniesi kanssa ja siten minimoivat erimielisyyksistä aiheutuvien oikeudenkäyntien riskin. Sopimusten laatimiseen on siksi suositeltavaa käyttää apuna asiantuntijaa. Voitkin huoletta kääntyä lakimiestemme puoleen kaikissa sopimusasioissa. Mikäli asiasi koskee olemassa olevan sopimuksen tulkintaa, saat lakimiehiltämme nopeasti arvion sopimuksen tulkinnasta sekä konsultointia koskien jatkotoimenpiteitä.

Voit myös kääntyä puoleemme kaikissa yhtiöoikeudellisissa asioissa, riippumatta siitä, koskeeko asiasi pk-yritystä tai suurempaa osakeyhtiötä.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.

Ulkomaalaisasiat

Lakimiehemme avustavat kaikissa ulkomaalaisasioissa, olit sitten Suomeen muuttoaikeissa oleva yksityishenkilö taikka yhtiö, joka tarvitsee ulkomaalaisasioihin liittyvää neuvontaa. Lakimiehemme taitavat muun muassa oleskelulupiin liittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön. Hoidamme puolestasi hakemusten laatimiset ja muut paperityöt sekä yhteydenpidon viranomaisiin. Avustamme myös kansainvälistä suojelua (turvapaikka) koskevissa asioissa.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.

Lapsi- ja perheoikeus

Lakimiehemme avustavat kaikissa lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa ja meidän puoleemme voit kääntyä esimerkiksi lapsen huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa sekä avioeroon liittyen esimerkiksi avioliiton aikana syntyneen varallisuuden jakamista koskevissa asioissa. Laadimme myös avioehtosopimukset edullisesti ja nopeasti.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.

Perintöoikeus

Meiltä saat apua ja neuvoa perintöoikeudellisiin asioihin, kuten perukirjan laatimiseen, perinnönjakoon ja lakiosakysymyksiin. Laadimme myös räätälöidyt testamentit ja lahjakirjat, potentiaaliset perintö- ja lahjaveroseuraamukset huomioiden. Huomaathan, että jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia pesänjakajaa. Mikäli koet, että kuolinpesän hallitsemiseksi ja varojen jakamiseksi on tarpeellista hankkia pesänjakaja, voit kääntyä toimistomme puoleen.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.

Velkomusasiat

Erääntyneen velan periminen velalliselta voi vaatia käräjäoikeuden päätöstä, vaikka velan peruste olisikin riidaton – ulosottomieheen turvautumisen edellytys on velan täytäntöönpanokelpoisuus. Velan perimisestä aiheutuvat oikeudenkäyntikustannukset voidaan tavallisesti tuomita velallisen maksettavaksi. Jos olet siis tilanteessa, jossa et ole saanut maksua eräpäivän jo mentyä, turvallisinta ja vaivattominta on turvautua oikeudelliseen asiamieheen, joka hoitaa asian puolestasi.

Ota yhteyttä toimistoomme maksutta.